dissabte, 3 de setembre del 2022

 INSCRIPCIONS: 

 · 19, 21, 27 i 29 de setembre de 16:30 a 19:30 h.

 · 24 de setembre de 10 a 13 h. 

La inscripció es farà presencialment a la Congregació de Sa Pobla. 

PREU ANUAL: 

· 40 € per un infant.

· 70 € per dos germans.

· 90 € per tres germans.