dissabte, 6 de novembre de 2010

CARNET TIB

Per tal de poder aconseguir un descompte en els bitllets de tren, vos demanam que cada nin/a es faci la targeta intermodal. Es pot aconseguir als punts d'informació ubicats a les estacions de tren de Palma, Inca i Manacor. Els nins es beneficiaran d'un 50% de descompte al seu bitllet senzill.
Més informació: 971 177 777 o http://tib.caib.es